Home Praktijken Protocollen Zorgpaden Documenten Integrale zorg Overig

Welkom

Welkom op de website van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Hofpoort.

 

Over VSV Hofpoort

Het Verloskundig Samenwerkings Verband Hofpoort is officieel opgericht in 2009, maar al tientallen jaren zijn er in onze regio regelmatig besprekingen tussen de eerste lijns verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen en gynaecologen van het Hofpoort ziekenhuis. Inmiddels zijn ook de kinderartsen, klinisch verloskundigen en kraamzorginstellingen lid van het VSV.


Met elkaar willen wij de zorg rondom zwangerschap, liefst al daar vóór, en geboorte zo goed mogelijk maken. Zo’n zes tot acht keer per jaar hebben we een bijeenkomst waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Tijdens deze vergaderingen worden afspraken gemaakt  die worden vastgelegd in protocollen. Ook wordt gesproken over logistieke zaken en nieuwe ontwikkelingen in het beleid rondom zwangerschap, geboorte en kraamperiode.


Binnen het VSV worden ook alle nieuwe zwangeren besproken, zodat op individueel niveau het beste beleid kan worden afgesproken met instemming van alle zorgverleners.


Daarnaast wordt er nascholing geregeld in de vorm van voordrachten over bepaalde ziektebeelden en trainen we met elkaar acute situaties. Tevens kunnen, anoniem, situaties die zich hebben voorgedaan worden besproken en geëvalueerd.


Bekijk in de linker kolom welke professionals participeren in ons samenwerkingsverband.

 

Veel leesplezier,

Het bestuur van het VSV Hofpoort